Åhej, nog är det själva den om inte vi skall få en firre på kroken snart!