11. apr, 2018

3 sjö fiber

2018 års stämma avgjordes i god ordning. Ett tjugotal medlemmar närvarade. Medborgarhuset sålde kaffe med tillhörande bulle. Och så var det med det.