17. jan, 2018

"Propellerklubben" ;-)

Vindkraftsbolaget Falck Renewables, skämtsamt kallad propellerkluben, har nu hyrt lokalerna två gånger för egna möten med markägare, intresseföreningar samt två träffar med info till almänheten.
Med beställd fika alla gånger och lokalhyra så ger det behövliga intäckter till vår fattiga förening. Extra roligt är att de, både svenska och internationella företrädare, uttryckt sin uppskattning över våra lokaler, vårt bemötande och vår service! 
De kommer åter i mars månad för nya möten, något medborgarhusföreningen ser fram emot!