4. sep, 2017

Förenings-Knytis!

Den 4 september träffades ett antal föreningar i Tresjöbygden för att dryfta dittan och dattan, och informera vad som finns i "pipeline" i respektive förening.
Medborgarhusföreningen som bjudit in till denna aktivitet hälsar alla föreningar till kvällens ”Förenings-Knytis” varmt välkomna. Föreningsknytis är tänkt att vara en rolig och trevlig sammankomst för kunskapsutbyte, informations delgivning, samarbeten och samverkan mellan Trehörningsjöbygdens Föreningar i Tre-sjö gamla kommun (Mjuka gränser) för att stärka & utveckla Bygden.
Närvarande föreningar:
Medborgarhusföreningen Trehörningsjö, Trehörningsjö PRO, Djuptjärns IK, Trehörningsjö IF, Trehörningsjö Fritid, Medeltidsdagen samt Trehörningsjö Intresseförening. Kvällen inleddes med en presentation av varje förening som varvades med tankar mål och allmän diskussion kretsande kring varje förenings egen verksamhet. 

Några minnesnoteringar:

 Medborgarhuset har lokaler för uthyrning i nedersta plan dessa ska upprustas under september månad. Medborgarhuset jobbar vidare med att försöka få till en godkänd alternativ utrymningsväg från översta våningen.

 Trehörningsjö PRO har planer på att anlägga en aktivitetsyta med Boule & Kubb planer, godkännande beslut väntas från kommunen under hösten.

 Trehörningsjö Idrotsförening har byggnationer på gång där en upprustning av omklädningsrummen vid fotbollsplanen står överst på agendan. Tankar och diskussioner kring gym och träning kom upp med tanke på att Kerstins Uddes gym är
stängt tills vidare och att vårdcentralens gym har begränsade
öppettider. Ett ute gym i anslutning till fotbollsplanen skulle
vara ett bra komplement och ett lyft för den lokala folkhälsan.

 Trehörningsjö Intresseförening informerade om de
kommande vindkraftsbyggplanerna och vikten av att bygden
får medel tillbaka från ev. vindkraftsetablering.
Intresseföreningen vill också nämna att de vill se personer
från fler föreningar och angränsande byar i föreningens
styrelse från och med årsmötet 2018.

 Djuptjärns IK har fokus på att etablera en allaktivitetsyta
för utomhusaktiviteter med inriktning kring djur & fritid, hästar,
hundar, pulkabacke & pondhockey. Platsen för detta
är Djuptjärnsbackens grusplan. Ett ev. förvärv av byggnad
som ska kunna tjäna som samlingslokal omklädningslokal
kan vara på gång.
TIF meddelade att det finns Agilityhinder för hund hos Monica
Carman efter det att man avvecklat hundsektionen ”Hugg”
inom TIF.
Mot kvällens slut kom frågan upp om man ville fortsätta träffas
under liknande förhållanden framöver varpå ett förslag om att
Föreningsknytis kan hållas 1.ggr/per kvartal = 4 träffar per år.
Alla föreningar är varmt välkomna och vi ser gärna att vi blir
fler som kommer och är med i denna trevliga gemenskap och
att de som haft förhinder till denna träff bokar in nästa
Föreningsknytis redan nu.
Nästa Föreningsknytis planeras till den 13:e november kl.18.30
plats Medborgarhuset.
Tack för en trevlig kväll med fin gemenskap gott fika och bra
samtal.