23. apr, 2017

Mötesbesök.

På senaste styrelsemötet hade vi besök av Peter och Elvira från Djuptjärns IK. De hade lite planer och ideer som styrelsen skall fundera över. Intressanta spörsmål vilket vi tycker verkar genomförbara vid en första anblick.
Glädjande var också de 15 st. nya ansökningar om köp av andelsbevis av Medborgarhusföreningen! 
Vi inväntar även svar från kommunen på vår fråga till dem, om vi kan få gallra/avverka på deras markruta strax nedanför medborgarhuset, vilket skulle öka ljusinsläppet.
Styrelsen beslutade även att bjuda in ortens föreningar till en "fikastund" där vi lättsamt kan prata om angelägna frågor och också bjuda på en rundtur i medborgarhuset! Förslaget datum för "kafferepet" :-) är söndag 21 maj kl. 14.00.