1. apr, 2017

Häktisk april.

Under vintern har det varit ett antal möten med Bygd & Stad i balans, LUP ang. ortens föreningsliv och lokaler. Trehörningsjö PRO nyttjar Medborgarhuset varje vecka med bingo, möten och boule! Boule även med asylsökande. Nu i april är det en hel del möten inbokade. Både egna MBH-möten och träffar av Medeltidsgruppen, Tresjö intresseförening, Nolaskogs Företagarförening, 3-sjö fiber med mera. Trevligt tycker vi på MBH! 
Fritidsgården körde en dag under sportlovet med diverse lekar och den sista mars ordnade MFG en grillkväll! Vår vice ordförande jobbar nu med en plan för att kunna ordna/uppfylla brandsäkerhetsföreskrifter för kontorsvåningen så vi kan nyttja även den till olika aktiviteter i framtiden. 
Årsmötet i mars gav några nya medlemmar i styrelsen och nya styrelsen har sitt första möte den 4 april. Trehörningsjöbygdens föreningsliv vill nyttja Medborgarhusets lokaler mer frekvent i framtiden och vissa vill även flytta in i lokalerna permanent! Mycket roligt! Framtiden ser lovande ut för Medborgarhusföreningen!