14. sep, 2016

Lokal utvecklingsplan

Diskussion lokalfrågor med Bygd & Stad i balans.

Mycket kort kan jag sammanfatta det som att de närvarande föreningarna var ense om att Medborgarhuset var bäst lämpad som byggnad/lokal att samlas kring i bygden!
Men att samsyn i bygden ang. lokalen behövs. Föreningarna samlar respektive styrelser och diskutera internt hur de bör ställa sig till frågan/möjligheten att nyttja Medborgarhuset. En framtidsspaning/planering är satt till söndag 13 november kl; 18.00. Då träffas vi alla igen med ytterligare fler deltagare från varje förening!