2. jul, 2016

Styrelsemöte

Det sissta styrelsemötet före semestern hölls, som vanligt med trevlig stämmning och i god ton. Vi diskuterade ekonomi där ett budgetförslag skall tas fram. Inga fakturor ligger heller obetalda. 
Upplägget för Frilutskolan den 13-14/7 planlades. Den 13 september kommer Lena Strömberg Bygd & stad i balans, hålla i mötet "Lokal utvecklingsplan" på Medborgarhuset. Lokalfrågor står då i fokus. En lämplig dag för en träff med kommunen efter det mötet skall utses.
Diskution om Medborgarhusets inriktning och framtid mynnade ut i en rad förslag som styrelsen skall titta mer på.
Information om ett bokat evenemang, Mormors Salonger kommer lördag den första oktober. Thaibuffé föreslogs, och serveringstillstånd för vin & öl.