9. dec, 2015

Info asylläget.

I går tisdag 8/12 informerade kommunen ang läget för flyktingar och asylsökande i Örnsköldsviks kommun och i vår bygd. Personer från kommunen var Lena Finne-Jansson, Susanna Näsström, Riman Bara Kat samt Magnus Haglund.
Vi fick veta att pga vinterväder i medelhavsregionen hade flyktingströmmen minskat något den senaste tiden. Den grupp som är absolut störst av asylsökande är syrier, därefter kommer Afganistan som också har flest ensamstående barn. 2016 beräknas 400 ensamkommande flyktingbaarn till Öviks kommun. Migrationsverket söker med ljus och lykta efter boenden. Det finns vissa tomma lokaler men brandsäkerhetsregler hindrar inflyttning!
Ensamstående i eget boende får 71 kr/dag att leva på. I annat boende typ Kerstins Udde där mat ingår betalar migrationsverket 24 kr/dag per person. Udden väntas få hyra ut 5 stugor någon gång i december månad.
Samverkansgruppen i Trehörningsjö skickade tidigare in en skrivelse till kommunen där de pekade på behovet av lokal hjälp med mycket av arbetet för de asylsökande. De frivilligkrafter som från dag ett engagerat sig började bli utbrända! Kommunen hade före inflyttningen av asylsökande lovat en hel del saker som ännu inte efter två år uppfyllds! Magnus Haglund berättade att skrivelsen "hamnat fel" och först i går "kom den till rätta!" Den skall nu noga läsas och därefter kommer svar på skrivelsens spörsmål till samverkansgruppen i Trehörningsjö. Det låter ju upplyftande.