3. dec, 2015

LUP Lokal utvecklingsplan.

Onsdag den 2/12 bjöd på mycket intressanta tankar och ideer vad gällande Trehörningsjöbygdens framtida potential. Jag vill inte föregå protokollet och framhåller nu bara ordet "samverkan!" Det gick som en röd tråd under de tre timmar mötet pågick. Bygd & Stad i balans koordinator Lena Strömberg höll i trådarna på ett förtjänsfullt vis och lockade fram goda förslag från deltagarna! Det blir spännande och se vad träffen ger konkret.
En levande landsbygd med en fungerande samhällsservice är en absolut förutsättning för oss bygdebor!