12. sep, 2015

Första av två bidragsjobb!

Då har vi slutfört det första av två bidragsjobb. Nu sitter en elkassett i pannrummet som ersätter oljepannan. Oljepannan är ändå kvar och kan i nödfall kopplas in! Men skönt är det i alla fall att slippa köpa den dyra villaoljan och mycket bättre för miljön också!

Det andra bidraget avser en ny entré med tillgänglighet för rullstolsburna. Byggstart för den är nog nära i skrivande stund. Sakta men säkert förändrar vi Medborgarhuset till det bättre och det känns jättekul!