5. feb, 2015

Föreningsträff på MBH

Föreningsträff på MBHA

Medborgarhusföreningen inbjöd ortens föreningar till en träff söndag 1 februari i Medborgarhusets B sal. Deltagare, elva till antalet välkomnades med en värmande brasa i den öppna spisen. Vilket uppskattades enär full snöstorm rådde utomhus!

Agendan var:

1. Till vilken nytta kan Medborgarhuset vara för Trehörningsjö och dess innevånare?

2. Vad nytta/fördelar kan föreningsliv och företag/organisationer ha av en lokal som Medborgarhuset?

I nuläget hyr kommunen samlingslokaler för asylankommande och dessa lokaler känns nu i minsta laget, när även Kerstins udde tagit emot ett 40 tal asylsökande med många små barn. MBH undersöker alternativ att lösa den frågan.

De olika föreningarna på orten har sina egna behov att tillgodose av deras verksamheter. Medborgarhuset kan dock utnyttjas mera av dem i viss utsträckning. Men en avgörande fråga är då lokalhyrans prisnivå!
Medborgarhuset har en prislista för företag (250 kr/tim.) och 2.000 kr helg för festvåningen. Privatpersoner och ideella föreningar betalar 1.000 kr/helg för festvåning. Det senare priset sågs som bra. Timkostnaden är dock allt för hög för lokala föreningar och privatpersoner! En sådan lista finns redan, men MBH skall se över den och då använda sig av kommunens hyreslista för lokaler som underlag. Trehörningsjö idrottsförening bistod med den listan. Ett tydligt bokningssystem för MBH:s lokaler måste tas fram!

Ett större kök i mellanplanet, festvåning, var också ett önskemål!

På en fråga från MBH till PRO om ett inomhus boule vintertid kunde vara intressant så var svaret positivt! Styrelsen skall undersöka möjligheterna för detta. Trehörningsjö Intresseförening funderade om inte en mässa för exv. jakt & fiske kunde ordnas i lokalerna. MBH informerade att de redan tagit de första kontakterna för en tillställning med fiske som tema!

Räddningstjänsten Trehörningsjö efterlyste en bättre marknadsföring av Medborgarhuset som mötes/konferenslokal mot företag.

MBH:s svar på det var lokalernas status ang. brandsäkerhet. I nuläget tillåts max 150 personer i lokalerna. MBH har 2014 installerat godkänd ledbelysning och nödutgångar för 30.000 kronor. En ansökan om tillgänglighet ligger också nu hos Boverket. Ansökan avser en ny större och handikappanpassad entré. Godkänd toalett finns redan på festvåningen. Lokalerna i festvåningen kan redan nu med fördel användas till företagsmöten och allahanda tillställningar. Både lättare förtäring som fika, samt även mat kan erbjudas mötesdeltagare. Trådlös internetuppkoppling finns i dag genom ADSL, men i mars 2015 kopplar Medborgarhuset in sig på fiber.