28. maj, 2014

Ett litet bidrag!

Byskötselpeng!

Var ner till Medborgarhuset och öppnade för ett arbetsmöte i konferensrummet kl 12.00 i dag. Kaffe med bulle var beställd.
Svängde även förbi brevlådan och där låg ett kuvert från kommunen. Väl på kontoret igen öpnnade jag kuvertet och se, kommunen beviljar  5.000 kronor i byskötselpeng! Känns bra då vi tänker snygga upp utemiljön vid entrén. Medborgarhuset tackar för det.