3 sjö fiber

Måndag 7 okt.  kl: 18.30 Styrelserum
Kaffe m bulle 6 st.

Bygdsam

Tisdag 8 okt. kl: 18.00 - 21.30  B-sal
Kaffe utan bröd ca. 15 st.

Bygdsam

Tisdag 15 okt. kl: 18.30 
Styrelsemöte i styrelserummet.

Falck Renewables.

Onsdag 16/10

B-sal  17.30 - 18.30.
A-sal 18.30 - 20-00.

Kaffe/te m bulle  30 st.

Region Västernorrland

Allmänt möte ang. vårdcentralen Tresö.

Tisdag 22 oktober kl, 18.30 A-salen
Fika m. bulle. 75 st.

Bygdsam

Tisdag 22 okt.  kl: 18.00 - 21.30  Styrelserummet.
Kaffe utan bröd ca. 15 st.

Bygdsam

Tisdag 29 okt.  kl: 18.00 - 21.30  B-sal
Kaffe utan bröd ca. 15 st.