Medborgarhuset invigdes 1954. Men redan 1950 bildades Medborgarhusföreningen Trehörningsjö u.p.a. Då, inför planerna på byggandet av lokalen, fastslogs föreningens ändamål och firma:
"Föreningen vars firma är Medborgarhusföreningen Trehörningsjö u.p.a. har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att medels köp av fastighet eller byggande av hus, mot betalning tillhandahålla samlingslokaler, affärslokaler, bostäder, drivande av park, kaffe´ och biografrörelse, varav följer skyldighet att föra handelsböcker."